Telefonická objednávka

Technická kontrola

Technická kontrola

Čo podlieha technickej kontrole?

Vozidlá musia byť podrobené pravidelnej technickej kontrole, aby sa zabezpečilo ich bezpečné a spoľahlivé používanie.
Technickej kontrole podlieha:

Technická kontrola Dolný Kubín - STK Dolný Kubín

Čo si treba priniesť?

Na technickú kontrolu vozidla je potrebné priniesť:

Lehoty technickej kontroly

Lehoty technickej kontroly závisia od kategórie vozidla:

kategórie vozidiel L3eA1, L4eA1, L6e (do 125cm3), O2, R2 podliehajú technickej kontrole každé 4 roky. 

kategórie vozidiel L3eA1, L4eA1, L6e (do 125cm3), O2, R2 podliehajú technickej kontrole každé 4 roky. 

kategórie vozidiel L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e (nad 125cm3), L7e, M1, N1, T, R3, R4 podliehajú prvej kontrole do štyroch rokov od prvej evidencie vozidla a potom periodicky každé dva roky.

kategórie vozidiel M2, M3, N2, N3, O3, O4, vozidlá používané na taxislužbu alebo v autoškole a kategórie M a N s právom prednostnej jazdy, ktoré sa využívajú na zdravotnícku a banskú záchrannú službu a na poruchovú službu plynárenských zariadení. Tieto vozidlá podliehajú technickej kontrole každý 1 rok.

Výsledok kontroly

Vozidlo je spôsobilé na prevádzku

po úspešne vykonanej technickej kontrole sa zapíše lehota platnosti kontroly do protokolu, osvedčenia a vyznačí sa perforovaním na kontrolnej nálepke.

Vozidlo je dočasne spôsobilé na prevádzku

na 60 dní sa zapíše platnosť kontroly do protokolu, osvedčenia a vyznačí sa perforovaním na kontrolnej nálepke - v uvedenej lehote je však potrebné absolvovať opakovanú kontrolu.

Vozidlo je nespôsobilé na prevádzku

nevydáva sa osvedčenie ani kontrolná nálepka. Vozidlo musí byť vyradené z premávky do času, kým sa zistené chyby neodstránia. Inak hrozí pokuta alebo zadržanie technického preukazu.