Telefonická objednávka

Technická kontrola

Technická kontrola

Čo podlieha technickej kontrole?

Vozidlá musia byť podrobené pravidelnej technickej kontrole, aby sa zabezpečilo ich bezpečné a spoľahlivé používanie.
Technickej kontrole podlieha:

Technická kontrola Dolný Kubín - STK Dolný Kubín

Čo si treba priniesť?

Na technickú kontrolu vozidla je potrebné priniesť:

Lehoty technickej kontroly

Lehoty technickej kontroly závisia od kategórie vozidla:

kategórie vozidiel L3eA1, L4eA1, L6e (do 125cm3), O2, R2 podliehajú technickej kontrole každé 4 roky. 

kategórie vozidiel L3eA1, L4eA1, L6e (do 125cm3), O2, R2 podliehajú technickej kontrole každé 4 roky. 

kategórie vozidiel L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e (nad 125cm3), L7e, M1, N1, T, R3, R4 podliehajú prvej kontrole do štyroch rokov od prvej evidencie vozidla a potom periodicky každé dva roky.

kategórie vozidiel M2, M3, N2, N3, O3, O4, vozidlá používané na taxislužbu alebo v autoškole a kategórie M a N s právom prednostnej jazdy, ktoré sa využívajú na zdravotnícku a banskú záchrannú službu a na poruchovú službu plynárenských zariadení. Tieto vozidlá podliehajú technickej kontrole každý 1 rok.

Výsledok kontroly

Vozidlo je spôsobilé na prevádzku

po úspešne vykonanej technickej kontrole sa zapíše lehota platnosti kontroly do protokolu, osvedčenia.

Vozidlo je dočasne spôsobilé na prevádzku

na 60 dní sa zapíše platnosť kontroly do protokolu, osvedčenia - v uvedenej lehote je však potrebné absolvovať opakovanú kontrolu.

Vozidlo je nespôsobilé na prevádzku

nevydáva sa osvedčenie ani kontrolná nálepka. Vozidlo musí byť vyradené z premávky do času, kým sa zistené chyby neodstránia. Inak hrozí pokuta alebo zadržanie technického preukazu.