Telefonická objednávka

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť STK – DK, s.r.o. (ďalej len “Spoločnosť”) sa zaväzuje chrániť a rešpektovať súkromie svojich zákazníkov. Tento dokument, Zásady ochrany osobných údajov, opisuje, ako Spoločnosť zhromažďuje, uchováva a používa osobné údaje, ktoré nám zákazníci poskytujú.

Zber údajov

Spoločnosť zhromažďuje nasledujúce osobné údaje za účelom rezervácie termínov pre technické a emisné prehliadky a pripomienkovania nasledujúceho termínu STK:

  1. Meno
  2. Priezvisko
  3. Telefónne číslo
  4. ŠPZ vozidla
  5. IP adresa
  6. Poloha

Spoločnosť tiež používa nástroj Google Analytics na webovej stránke, ktorý zberá anonymné údaje o návštevnosti a používaní webovej stránky.

Použitie údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, používame na nasledujúce účely:

  1. Vykonávanie rezervácií pre technické a emisné prehliadky.
  2. Pripomienkovanie nasledujúceho termínu STK, ak ste nám poskytli súhlas na použitie telefónneho čísla na tento účel.
  3. Zlepšenie a prispôsobenie našej webovej stránky a služieb.
  4. Odpovedanie na Vaše otázky a riešenie prípadných sťažností.

Zdieľanie údajov

Spoločnosť nepredáva, nezdieľa ani neprenáša Vaše osobné údaje tretím stranám bez Vášho predchádzajúceho súhlasu, s výnimkou prípadov, keď je to vyžadované zákonom alebo k tomu máme oprávnené dôvody.

Ochrana údajov

Spoločnosť používa primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením.

Práva subjektov údajov

Ako subjekt údajov máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, opravu alebo vymazanie svojich údajov, obmedzenie spracovania svojich údajov a právo na prenosnosť údajov. Tiež máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov

Spoločnosť si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek. Akékoľvek zmeny budú zverejnené na našej webovej stránke.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte nás:

STK – DK, s.r.o.
Krivá 221
027 55 Krivá
Slovenská republika
IČ DPH: SK2121222147

Email: info@stkvelicna.sk